Minangkabau – daerah Darek (Luhak) / Prov. Sumatera Barat

Darek dan Rantau, kawasan Adat Minangkabau.
Darek adalah kawasan inti yang berada di pedalaman atau di dataran tinggi.
Rantau adalah wilayah kedua Alam Minangkabau yang terpisah dari daerah asalnya.

Peta yang menunjukan wilayah penganut kebudayaan Minangkabau

Minangkabau - Peta yang menunjukan wilayah penganut kebudayaan Minangkabau di pulau Sumatera.

Darek / Luhak

Darek merupakan suatu daerah atau wilayah di Minangkabau. Daerah ini merupakan daerah inti pada masa kejayaan Pagaruyung. Darek terdiri dari “3 luhak” yang lebih dikenal dengan “Luhak Nan Tigo”. Adapun daerahnya adalah:
* Luak Tanah Data yang meliputi kabupaten Tanah Datar, kabupaten Sijunjung, kota Padang Panjang, dan kota Sawahlunto sekarang.
* Luak Agam yang meliputi kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi sekarang.
* Luak Limopuluah yang meliputi kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh sekarang.
Ketiga luak tersebut juga dijuluki dengan luak nan tigo (luak yang tiga)

Untuk Luhak, lihat di bawah ini !

Rantau

Selain daerah daerek juga ada istilah “daerah Rantau”.
Dulu daerah rantau adalah daerah yang pesisir bagian barat. Selain bagian barat juga berada di daerah Jambi, Riau dan sekitarnya. Fungsi daerah rantau sendiri pada masa Pagaruyuang adalah untuk mencari kehidupan seperti berniaga. Daerah rantau di Minangkabau terkenal dengan Rantau Nan Duo. Rantau nan duo yaitu daerah rantau hilia yang merupakan kawasan pesisir timur seperti Pariaman dan sekitarnya termasuk sebagian kota Padang dan rantau di mudiak meliputi kawasan pesisir barat seperti pesisir selatan dan sekitarnya.
– Untuk Rantau lebih lengkap, klik di sini


Wilayah Darek di Minangkabau dibagi atas tiga Luhak:

1) Luhak Tanah Datar, adalah daerah kabupaten Tanah Datar sekarang, sebagian Sawahlunto, Sijunjuang, dan Solok.
2) Luhak Agam,
terdiri atas Ampek Angkek, Lawang Nan Tigo Balai, dan nagari Sakaliliang Danau Maninjau.
3) Luhak Lima Puluh Kota,
adalah daerah yang terletak di sepanjang batang Sinamar, daerah  sekitar gunung Sago bagian utara dan barat, seiliran batang Lampasi dan Batang Agam, bahkan sampai ke sipisau pisau anyuik (Pekanbaru sekarang).

Ketiga daerah inti ini biasanya disebut dengan “LUHAK NAN TIGO”.
Luhak terdiri dari beberapa nagari, di mana setiap nagari yang ada di dalam suatu luhak dipimpin oleh para penghulu dan mempunyai adat yang sama, sedangkan adat di suatu luhak dengan adat di luhak yang lain tidak sama.
Daerah Darek dianggap sebagai sumber dan pusat adat Minangkabau, dan terletak di dataran tinggi.

1) Luhak Tanah Datar

Luhak Tanah Datar disebut juga luhak nan tuo karena luhak ini adalah luhak yang mula-mula ada di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini “buminyo lembang, aianyo tawa, ikannyo banyak”. Ini menggambarkan masyarakatnya yang ramai, statusnya tidak merata.

Asal usul Luhak Tanah Datar:

Dahulu kala, ketika nenek moyang orang Minangkabau masih tinggal di puncak gunung Merapi, ada tiga sumur (luhak). Salah satu dari ketiga sumur ituada terletak di tanah yang datar. Orang yang biasa minum dari sumur tersebut pindah ke suatu tempat, yang kemudian dinamakan Luhak Tanah Datar, sesuai tempat sumur mereka.
Nenek moyang orang Minangkabau pertama-tama membuat nagari di Pariangan Padang Panjang. Lama-kelamaan nagari itu terasa sempit karena penduduk berkembang juga, dan akhirnya mereka mencari daerah baru. Salah satu daerah itu adalah daerah yang tidak datar. Tanahnya berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Nama tempat itu mereka tetapkan sesuai dengan kondisi daerahnya, yakni Luhak Tanah Datar. Luhak disini mengandung makna “kurang”, jadi daerah yang tanahnya kurang datar.

Wilayah Luhak Tanah Data meliputi daerah di sekitar kaki gunung Marapi bagian selatan sampai ke kaki gunung Sago bagian timur. Nagari-nagari yang termasuk ke dalam wilayah Luhak Tanah Datar ini adalah:

1) Tampuak Tangkai Pariangan Salapan Koto: Pariangan, Padang Panjang, Guguak, Sikaladi, Koto Tuo, Tanjuang Limau, Sialahan, Batu Basa.

2) Tujuah Langgam di Hilia: Turawan, Padang Lua, Galogandang, Sawah Kareh, Kinawai, Balimbiang, Bukik Tamusu.

3) Limo Kaum Duo Baleh Koto: Dusun Tuo, Balah Labuah, Balai Batu, Kubu Rajo, Piliang, Ngungun, Panti, Silabuak Ampalu, ; Parambahan, Cubadak, Supanjang, Pabalutan, Sawah Jauah, Rambatan, Tabek Sawah Tangah.

4) Sambilan Koto di Dalam: Tabek Boto, Salagondo, Baringin, Koto, Baranjak, Lantai Batu, Bukik Gombak, Sungai Ameh, Ambacang Baririk, Rajo Dani.

5) Tanjuang Nan Tigo, Lubuak Nan Tigo: Tanjuang Alam, Tanjuang Sungayang, Tanjuang Barulak, Lubuak Sikarah, Lubuak Simauang, Lubuak Sipurai.

6) Sungai Tarab Tujuah Batu: Limo Batu, Tigo Batu, Ikua Kapalo Kapak, Randai Gombak Katitiran, Koto Tuo Pasia Laweh, Koto Baru, Rao-Rao, Salo Patir Sumaniak, Supayang, Situmbuak, Gurun Ampalu, Sijangek Koto Badampiang.

7) Langgam Nan Tujuah: Labutan, Sungai Jambu, Batipuah Nagari Gadang, Tanjuang Balik Sulik Aia, Singkarak, Saniang Baka, Silungkang, Padang Sibusuak, Sumaniak, Suraso.

8) Batipuah Sapuluah Koto: Batipuah, Koto Baru Aia Angek, Koto Laweh Pandai Sikek, Panyalaian, Bukik Suruangan, Gunuang, Paninjauan, Jaho Tambangan, Pitalah Bungo Tanjuang, Sumpu Malalo, Singgalang.

9) Lintau Buo Sambilan Koto: Batu Bulek, Balai Tangah, Tanjuang Bonai, Tapi Selo Lubuak Jantan, Buo, Pangian, Taluak Tigo Jangko.

2) Luhak Agam

Luhak Agam disebut juga luhak nan tangah karena setelah berdirinya Luhak Tanah datar, luhak Agam-lah yang berdiri. Ungkapan khas luhak ini “buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia”. Ini menggambarkan masyarakatnya yang berwatak keras, masyarakatnya heterogen, persaingan hidup tajam.

Asal usul Luhak Agam:

Di gunung Merapi terdapat pula sumur (luhak) yang ditumbuhi rumput mensiang (agam). Mereka yang biasa minum di sumur itu pindah ke suatu tempat. Tempat pindahnya itu kemudian dinamakan sesuai nama sumur tempat mereka biasa minum, yakni Luhak Agam.
Setelah rombongan ke Tanah Datar berangkat dari Pariangan Padang Panjang, berangkat pulalah rombongan kedua menuju utara. Di tempat tujuannya itu mereka menemukan daerah yang dipenuhi oleh tumbuhan mensiang (agam). Akhirnya tempat itu dinamakan Lubuak Agam yang kemudian berubah menjadi Luhak Agam.

Nagari-nagari yang termasuk Luhak Agam:

  1. Ampek-Ampek Angkek
    Agam Biaro Balai Gurah jo Lambah Panampuang, Canduang Koto Laweh jo Lasi Bukik Batabuah, Parik Putuih jo Tanjuang Alam, Pasia jo Ampang Gadang, Kurai Banuhampu jo Sianok Koto Gadang, Sariak jo sungai Pua, Batagak Batu Palano, Balingka Koto Pambatan jo Guguak Tabek, Sirajo, Kamang Hilia jo Kamang Mudiak, Tilatang jo Parik Rantang, Kapau jo Magek, Salo jo Koto Baru, Sungai Janiah jo Tabek Panjang, Ujuang Guguak jo Padang Tarok, Sungai Angek jo Sungai Cubadak, Koto Tinggi jo Kubang Pipik, Koto Gadang Pincuran Puti.
  2. Lawang Nan Tigo Balai
    Matua Palembayan, Malalak, Sungai Landie.
  3. Nagari Sakaliliang Danau Maninjau
    Maninjau jo Sungai Batang, Sigiran jo Tanjuang Sani, Bayua jo Koto Kaciak, Koto Gadang Koto Malintang, Paninjauan jo Batu Kambiang, Lubuak Basuang jo Manggopoh.

3) Luhak Limo Puluah Koto

Luhak Limo Puluah Koto disebut juga luhak nan bungsu karena luhak ini adalah luhak yang terakhir berdiri di Minangkabau. Ungkapan khas luhak ini “buminyo sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak”. Ini menggambarkan masyarakatnya yang homogen dan penuh kerukunan, memiliki ketenangan dalam berpikir.

Asal usul Luhak Limo Puluah Koto:

Sumur yang ketiga di puncak gunung Merapi menjadi tempat minum 50 keluarga. Kemudian mereka pindah ke sebelah timur gunung Merapi dan memberi nama tempat baru itu dengan Luhak Limo Puluah, kemudian ditambah dengan kata “koto” di belakangnya.
Berangkat sebanyak 50 orang dari Pariangan. Sampai di suatu tempat mereka bermalam. Pagi-pagi ternyata anggota rombongan kurang lima orang, entah ke mana. Jadi anggota rombongan telah berkurang (luhak). Lalu anggota rombongan yang tinggal membuat daerah baru yang diberi nama Luhak Limo Puluah Koto.

Menurut tambo, Luhak Limo Puluah Koto terdiri dari lima bagian:

1) Sandi: Koto Nan Gadang, Koto Nan Ampek.

2) Luhak: Mungo, Koto Kaciak, Andaleh, Tanjuang Kubu, Banda Tunggang, Sungai Kumuyang, Aua Kuniang, Tanjuang pati, Gadih Angik, Limbukan, Padang Karambia, Limau Kapeh, Aia Tabik Limo.

3) Lareh: Sitanang Muaro Lakin, Ampalu, Halaban, Labuah Gunuang, Tanjuang Gadang, Unggan, Gunuang Sahilan.

4) Ranah: Gantiang, Koto Laweh, Suliki, Sungai Rimbang, Tiakar, Balai Mansiro, Balai Talang, Balai Kubang, Taeh, Simalanggang, Piobang, Sungai Baringin, Gurun, Lubuak Batingkok, Tarantang, Sari Lamak, Solok, Padang Laweh.

5) Hulu: Padang Laweh, Sungai Patai, Suliki, Gunuang Sago, Labuah Gunuang, Balai Koto Tinggi.


Sumber Darek dan Rantau

https://id.wikipedia.org/wiki/Luhak
http://adat-budaya-minang.blogspot.com/
https://www.facebook.com/notes/
https://pesona-minangkabau.blogspot.com/


Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: