Soppeng, kerajaan / Prov. Sulawesi Selatan – kab. Soppeng

Kerajaan Soppeng (1300-1957) adalah kerajaan Suku Bugis; terletak di Sulawesi, Kab. Soppeng, prov. Sulawesi Selatan.
Raja bergelar Datu.

The kingdom of Soppeng (1330-1957) was a kingdom of the Bugis People; located on Sulawesi, in Kab. Soppeng, prov. South Sulawesi.
The title of the king is Datu.
For english, click here

Lokasi kab. Soppeng


* Foto foto kerajaan Soppeng: di bawah


Garis kerajaan-kerajaan di Sulawesi: link


Foto kerajaan-kerajaan di Sulawesi

* Foto sultan dan raja yang masih ada di Sulawesi: link
* Foto sultan dan raja di Sulawesi dulu: link
* Foto istana kerajaan2 di Sulawesi: link


KERAJAAN SOPPENG

1) Tentang Datu (raja), 2021

Datu Soppeng ke-37: Andi Tantu Datu Galib, 2022.2) Sejarah kerajaan Soppeng, 1300-1957

Sejarah kerajaan Soppeng, Soppeng Ri Lau dan Soppeng Riaja

Umum

Berakhirnya masa prasejarah di daerah Soppeng, maka fase baru muncul yaitu adanya masyarakat yang hidup secara berkelompok yang terbagi dalam dua kelompok besar. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut terbagi dan menyebar pada dua wilayah besar yang ada di daerah ini, yaitu:
Soppeng Riaja, sebanyak 30 kelompok yang berpusat di Sewo.
Soppeng Rilau, sebanyak 30 kelompok lainnya berpusat Gattareng.

Masing-masing masyarakatnya hidup berkelompok-kelompok, baik dalam kelompok besar di dalam wanua, maupun kelompok kecil di dalam limpo. Masing-masing kelompok besar dan kecil menempati wilayahnya serta memiliki pemimpin yang disebut matoa. Limpo-limpo yang ada kemudian menggabungkan dirinya ke dalam satuan kelompok besar yang disebut wanua.

Lokasi kerajaan Soppeng, 1550 M

Soppeng


Kemunculan Soppeng Riaja dan Soppeng ri Lau

Kerajaan Soppeng bermula dengan kedatangan To Manurung ri Sekkanyili yaitu La Temmamala dan We Tenripuppu Manurungnge ri GoariE; kemudian membentuk kedatuan Soppeng Riaja dan kedatuan Soppeng ri Lau, lalu para pemangku adat sepakat menikahkan mereka, untuk menyatukan dua kerajaan mereka yang berbeda.
Fase kedamaian ini berlangsung hingga kurang lebih 260 tahun lamanya, yaitu mulai tahun 1300-an sebagai masa awal pemerintahan La Temmamala sebagai Datu I di Soppeng Riaja dan We Temmabubbu sebagai Datu I di Soppeng Rilau hingga terjadinya konflik perselisihan antara Datu La Mataesso Puang Lipué Patolaé dengan Datu La Makkarodda Latenribali masing-masing sebagai Datu di Soppeng Riaja dengan Soppeng Rilau.
Kerajaan Soppeng Rilau akhirnya berintegrasi dengan Soppeng Riaja (abad ke-16).

Terbentuknya kerajaan Soppeng

Sejarah Soppeng awal adalah sejarah Soppeng ri Aja: kerajaan atau kedatuan (bukan kesultanan) Soppeng didirikan c.1550 oleh La Mataesso dari Soppeng ri Aja, Soppeng ri Lau, dan tanah Cina di Lembah Walennae yang disita oleh La Malaesso.

Satu hal menarik sekali dalam lontara tersebut bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan 60 Pemuka Masyarakat, hal ini dilihat dari jumlah Arung, Sullewatang, Paddanreng, dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang dikoordini oleh lili-lili.

Namun suatu waktu terjadi suatu musim kemarau disana sini timbul huru-hara, kekacauan sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi dimana-mana olehnya itu 60 Pemuka Masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah tersebut.
Tampil Arung Bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matoa dari Soppeng Riaja dan 30 orang Matoa dari Soppeng Rilau, sementara musyawarah berlangsung, seekor burung kakak tua terbang mengganggu diantara para hadirin dan Arung Bila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang.
Burung Kakak Tua tersebut akhirnya sampai di Sekkanyili dan ditempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang bergelar Manurungnge Ri Sekkanyili atau La Temmamala sebagai pemimpin yang diikuti dengan ikrar, ikrar tersebut terjadi antara La Temmamala dengan rakyat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara Latemmamala dengan rakyat Soppeng, dan saat itulah Latemmamala menerima pengangkatan dengan gelar Datu Soppeng, sekaligus sebagai awal terbentuknya kerajaan Soppeng. Kerajaan ini merupakan cikal bakal dari Kabupaten Soppeng.

Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611.
Perkembangan berikutnya sepanjang abad ke-17, menempatkan Soppeng pada beberapa perubahan keputusan politik ketika persaingan Bone dan Goa semakin menguat.

Jauh sebelum perjanjian Timurung yang melahirkan persekutuan Tellumpocco, sebenarnya Soppeng sudah berada di pihak kerajaan Goa dan terikat dengan perjanjian Lamogo antara Goa dan Soppeng. Persekutuan Tellumpocco sendiri lahir atas “restu” Goa.

Namun, ketika terjadi gejolak politik antara Bugis dan Makassar disebabkan oleh gerakan yang dipelopori oleh Arung Palakka dari Bone, Soppeng sempat terpecah dua ketika Datu Soppeng, Arung Mampu, dan Arung Bila bersekutu dengan Bone pada tahun 1660 sementara sebagian besar bangsawan Soppeng yang lain menolak perjanjian di atas rakit di Atappang itu.

Datu Baso Batoe Poete-Abdul Gani dari Soppeng; 1865-1895; sebelumnya sub-raja dari Mario-ri-wawo.


3) Persekutuan Tellumpoccoe

Persekutuan Tellumpoccoe adalah suatu aliansi penting antara tiga kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan, yaitu kerajaan Bone, kerajaan Wajo, dan kerajaan Soppeng; dalam menghadapi kekuatan dua kerajaan kembar Makassar, yaitu Gowa-Tallo.

Persekutuan ini dikukuhkan dalam perjanjian pada tahun 1582 di Bunne, Timurung, Bone utara, berupa upacara sumpah disertai menghancurkan telur dengan batu. Bone diakui sebagai saudara tua, Wajo saudara tengah, dan Soppeng saudara muda, yang diurutkan berdasarkan luas masing-masing kerajaan. Ketiga kerajaan akan saling melindungi satu sama lain, dan ekspansi hanya akan diadakan ke luar wilayah tiga kerajaan tersebut. Wajo juga akan dibela apabila Gowa memperlakukannya sebagai budak.

– Untuk lengkap, lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Tellumpoccoe


4) Integrasi Soppeng Rilau ke Soppeng Riaja hingga munculnya Kerajaan Soppeng

Untuk integrasi Soppeng Rilai ke  Soppeng Riaja, klik di sini


5) Daftar Raja

– Sumber: http://anshar-grt.blogspot.com/2011/06/sejarah-soppeng.html

NO. NAMA GELAR KET.
1300-1350
1350-1358
1358-1408
1408-1438
1438-1468
1468-1500
1500-1530
1530-1534
1534-1556
1556-1560
1560-1575
1575-1580
1580-1601
1601-1620
1620-1654
1654-1666
1666-1696
1696-1714
1714-1721
1721-1727
1722-1727
1727-1737
1737-1742
1742-1744
1744-1746
1746-1747
1747-1765
1765-1820
1820-1840
1840-1849
1849-1850
1850-1858
1858-1878
1878-1895
1895-1940
1940 1957
2020 ……
LATEMMAMALA
LAMARACINNA
LAMBA
WE TEKKAWANUA
LA MAKKANENGNGA
LA MAKKARELLA
LA PAWISENG
LA PASAMPOI
LA MANNUGA
LA’DE
LA MATAESSO
LA SEKKATI
LA MAPPALEPPE
BEOWE
LA TENRI BALI
WE ADANG
TENRI SENGE
LA PATAO
LA PADA SEJATI
LA PAREPPA
LA PADA SEJATI
BATARA RI TOJA
LA UDDANG RI LAU
BATARA RI TOJA
LA Temme Senge
LA TONGENGE
LA MAPPAJANCI
LAMAPPAPOLEONRO
TENRIA WARUTENRI YAMPARENG
LA UNRU
LA ONRONG
TO LEMPENG
ABD. GANI
ST. SAINAB
H. ANDI WANA
H. ANDI GALIB
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
MANURUNGNGE RISEKKANYILI
SOROMPALIE
TOWAKKARENG MATINRO RI TANANA
MABOLONGNGE
PUANG LIPUE PATOLAE
MALLAJANGNGE RI AGELLANG
PATOLAE
PATOLAE
MATINROE RI RIADDATUNNA
MATINTOE RI MADELLO
MATINROE RI SALASSANA
RANRENG TOA MATINROE RI NAGA MATINROE RI BEULA
MATINROE RI SOMBA OPU
MATINROE RI BEULA
MATINROE RI LUWU
MATINROE RI MUSUNA
MATINROE RI LUWU
MATINROE RI MALLIMONGAN
MATINROE RI LAUNA
MATINROE RI LAUNA
MATINROE RI LAUNA
MATINROE RI LAUNA
MATINROE RI BARUGANA
MATINROE RI TENGNGANA SOPPENG
MATINROE RI TENGNGANA SOPPENG
MATINROE RI TENGNGANA SOPPENG
MATINROE RI PAKKASALOE
MATINROE RI PAKKASALOE
MATINROE RI PAKKASALOE
1300-1350
1350-1358
1358-1408
1408-1438
1438-1468
1468-1500
1500-1530
1530-1534
1534-1556
1556-1560
1560-1575
1575-1580
1580-1601
1601-1620
1620-1654
1654-1666
1666-1696
1696-1714
1714-1721
1721-1727
1722-1727
1727-1737
1737-1742
1742-1744
1744-1746
1746-1747
1747-1765
1765-1820
1820-1840
1840-1849
1849-1850
1850-1858
1858-1878
1878-1895
1895-1940
1940 1957

—————————-

7 generasi pertama kerajaan Soppeng

—————————–
Datu Soppeng H. A. Wana


6) Skema silsilah para raja di Sulawesi Selatan

Silsilah awal budaya para raja di Sulawesi Selatan. Oleh: A.I. Sulolipu.
Penerus raja raja Luwu, Gowa, Bone, Soppeng, Wajo dan Selayar.

Untuk besar, klik “view image”


7) Makam raja raja kerajaan Soppeng

Makam Jera Lompoe terletak di tengah kota Watansoppeng, berada di sebelah barat Kantor Bupati Soppeng, tepatnya Desa Bila, Kecamatan Lalabata. Makam Jera Lompoe merupakan Makam Raja-Raja Soppeng dari abad ke-17I. Bentuk makam pada Kompleks Makam Jera Lompoe lebih sederhana bila dibandingkan dengan makam Raja-Raja Islam lainnya di Sulawesi Selatan.

Tipe makam di Kompleks Makam Jera Lompoe, yaitu:

Makam Tipe B
Makam yang dibuat dengan cara memasang dengan cara memasang empat buah papan batu yang lebar sehingga membentuk kotak persegi empat. Pada sisi di sebelah utara dan selatan bagian atasnya dibuat meruncing di bagian tengah. Ke empat papan batu ini ditopang oleh empat lapisan yang membentuk kaki makam. Di bagian tengah makam ditancapkan batu nisan dua buah, biasanya berbentuk bulat atau persegi besar berbentuk gada.

Makam Tipe D
Makam yang dibuat secara susun timbun, dengan menyusun balok-balok batu persegi dan di atasnya ditutup dengan atap. Bentuk atap menyerupai atap Bugis/Makassar. Di atas atap ditancapkan batu nisan dengan ukuran yang lebih besar.

Makam Tipe E
Makam dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan tipe D. Teknik susun timbun juga namun tanpa atap. Ditengahnya ditancapkan menhir besar satu atau dua buah.

Makam Tipe K
Bentuk makamnya sama dengan makam tipe E hanya batu nisannya terdiri dari bentuk hulu keris, mata tombak dan gadah. Makam yang dibuat dari batu utuh yang cukup besar, kemudian dibentuk seperti peti yang lengkap dengan nisannya.


8) Peta-peta Sulawesi masa dulu

Untuk peta peta kuno (1606, 1633, 1683, 1700, 1757, 1872, abad ke-19): klik di sini

Peta Sulawesi dan Maluku, tahun 1683


9) Sumber kerajaan Soppeng, Soppeng Riaja, Soppeng ri Lau

– Kerajaan Soppeng: https://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Soppeng
Sejarah kerajaan Soppeng:  http://anshar-grt.blogspot.co.id/
– Sejarah kerajaan Soppeng: http://makkawaruwe.blogspot.co.id/
Daftar raja Soppeng:  http://anshar-grt.blogspot.co.id/

– Sejarah Soppengrilau dan Soppengriaja: http://makkawaruwe.blogspot.com/
Sejarah Soppengrilau dan Soppengriaja : https://soppengkab.go.id/sejarah-soppeng/
– Sejarah Soppengrilau dan Soppengriaja : https://ayokesoppeng.blogspot.com/


 

12 Comments

12 thoughts on “Soppeng, kerajaan / Prov. Sulawesi Selatan – kab. Soppeng

 1. Andi.batara gau

  Kenapa tidak ada nama, datu citta Andi.malula pt.gessa?

  • Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia / Sultanates and Kingdoms in Indonesia

   Terima kasih atas mail anda.
   Tidak ada info tentang datu citta Andi.malula pt.gessa.
   Dengan hormat,
   Paul

 2. Suyuti

  Saya mau tanya .keturunan nenekku dari cabbenge namanya pung cabbeng yang konon dulu mengungsi ke camming krn perang gerilya.dan menurut keterangan bpk bhw nenwkku keturunan datu soppeng…mhn maaf sblnya

  • Sultans in Indonesia

   Terima kasih atas mail anda. Sorry, tidak ada info tentang pung cabbeng. Sumber kami adalah internet, dan di internet tidak ada info. Makasi, Paul, penerbit website

 3. Sarnie wildhana

  Sy mau cari tahu tentang pejabat Ato semacamnya yg dulu pernah memimpin di daerah macanre bernama Andi Pasinringi biasa jg disebut petta macanre, mohon info

  • Sultans in Indonesia

   Maaf, kami tidak punya info tentang Andi Pasinringi. Kalau anda dapat, mohon kirim biar publikasikan.
   Paul, penerbit website

 4. Dayat

  Pingin tau siapa Badulla Arung Daeng Tilolo.tks

 5. Ricky

  Mau tau juga.. Siapa itu petta paccori tanae…???

  • Sultans in Indonesia

   Maaf, tentang petta paccori tanae (belum) ada info.
   Dengan hormat,
   Paul, penerbit website

 6. andi jumliati

  ADA YANG TAU BAGINDA ALI DARI SOPPENG KETURUNAN SIPA

 7. Pakchat

  Salam sejahtera..saya ingin bertanya sedikit..
  Siapakah anak gadis dr soppeng yg dikahwinkan dengan sultan Sulu iaitu sultan Alimuddin

  • Sultans in Indonesia

   KYT,

   Terima kasih atas mail anda.
   Tetapi kami belum punya info tentang gadis dari Soppeng yang dikawinkan dengan sultan Sulu.
   We are sorry for you !
   Dengan hormat.

   Penerbit website, Paul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: