Panjalu (Kediri), kerajaan / Jawa

Kerajaan Panjalu Kadiri atau Kediri atau Panjalu, adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1045 – 1221. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura (Daha).

Untuk sejarah, baca kerajaan Kediri


Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: