Peta-peta kuno Jawa

Jawa, tahun 1598
Jawa, tahun 1612
Jawa, tahun 1614
Jawa, tahun 1650
Jawa, tahun 1660

Jawa, tahun 1706
Jawa, tahun 1800-an
Jawa, awal abad ke-18
Jawa, tahun 1840

Jawa, Sumatera tahun 1598

————————————-

Jawa, tahun 1612

————————————-

Jawa, tahun 1614

————————————-

Jawa, tahun 1650

————————————-

Jawa timur, Bali, Lombok, Madura, tahun 1660

————————————-

Jawa, tahun 1706

————————————-

Jawa, 1800-an

————————————-

Jawa, awal abad ke-18

————————————-

Nusantara (incl. Jawa) tahun 1840