* FOTO kerajaan Siantar

Raja kerajaan Siantar (sept. 2017): Tuan Sang Nuan Damanik of Siantar.

—————————
September 2017: Kerajaan Simalungun akhirnya dapat hadir pada Festival Keraton Nusantara (FKN) XI yang diselenggarakan di kota Cirebon mulai tanggal 15 hingga 19 September 2017. Tiga pewaris Raja Simalungun yang hadir berasal dari Kerajaan Dologsilou – klan Purba Tambak, Kerajaan Raya – klan Saragih Garingging dan Kerajaan Siantar – klan Damanik. Keikutsertaan 3 kerajaan Simalungun yang berasal dari suku Simalungun ini merupakan kali pertama sejak perhelatan keraton se-Nusantara diadakan.

(2017) Dari kiri ke kanan:
– Raja Dolog Silou, Tuan Tanjargaim Purba Tambak
– Raja Raya: Tuan Artalim Saragih Garinggin
– Raja Siantar, Tuan Sang Nuan Damanik

(2017) Dari kiri ke kanan:
– Raja Siantar: Tuan Sang Nuan Damanik
– Raja Raya: Tuan Artalim Saragih Garinggin
– Raja Dolog Silou: Tuan Tanjargaim Purba Tambak

——————

1. Tn Gomok Saragih Garingging I Pematang Raya Radja Raya
2. Tn Bosar Sumalam Purba Dasuha I Pematang Panei,. Radja Panei
3. Tn Sang Madjadi Sinaga Dadihoyong I Pematang Tanah Djawa, Radja Tanah Djawa
4. Tn Ragaim Purba Tambak I Pematang Dologsilou, Radja Dologsilou
5. Tn Padiraja Purba Girsang I Naga Saribu, Radja Silimakuta
6. Tn Sawadin Damanik I Pematang Siantar , Radja Siantar
7. Tn Karel Tanjung ( Parjabayak ) Purba PakPak I Pematang Purba. Radja Purba

——————

Tuan Gomok Saragih (nomor dua happit siambilou) tikki parade i Pamatang Siattar tahun 1940 riap pakon raja-raja Simalungun, ai ma
Tuan Sang Majadi Sinaga (Raja Tanoh Jawa),
Tuan Gaib Purba (Tuan Silou Kahean),
Tuan Sawadim Damanik (Raja Siattar),
Tuan Bosar Sumalam Purba (Raja Panei),
Tuan Ragaim Purba (Raja Dolog Silou),
Tuan Mogang Purba (Raja Purba),
Tuan Dista Bulan (Raja Muda Bandar),
Tuan Pa Diraja Girsang (Raja Silimakuta)

——————

Rumah Bolon Raja Siantar tahun 1915 (Koleksi Erond Damanik). Rumah Bolon ini tempat kelahiran Raja Siantar Raja Sang Naualuh Damanik, raja Simalungu pemeluk Islam pertama di Simalungun. Rumah Bolon ini pada masa Penjajahan Belanda, sejak 1906 dijadikan tempat kedudukan kontrolir Simalungun, kemudian tahun 1907 jadi tempat ibadah kaum Kristen Batak Toba yang sudah membanjiri kota Siantar.

——————

Last ruling raja of Siantar. Sumber: donald tick, FB

——————

Toean Sawadin Damanik, raja Siantar terakhir bersama ketiga putrinya. Dari kiri ke kanan: Soribunga Damanik, Sitiamin Damanik dan Salimah Damanik

——————

Kediaman Raja Siantar, Tuan Sawadim Damanik. Photo diambil saat Tuan Sawadim menerima anugrah Gouden Ster.

——————

Tuan Waldemar Tuhan Naga Huta (Damanik) (Si Ryah Waldemar Damanik- Raja of Siantar, Simalungun. 1906-1924. Died 1950.

——————

Tu(h)an Sawadim (morga Damanik), wafat tahun 1950-an.

——————

Rumah raja Siantar.

——————

Raja kerajaan Siantar

——————

Raja berada di payung kuning bertingkat dua, sedangkan permaisuri bou Damanik dari Kerajaan Siantar yang menjadi Puangbolon Kerajaan Panei berada di bawah

——————

Radja Gamok, penguasa Raja di Pematangraja di Pematangsiantar.

——————

Pasukan radja Siantar.

——————

Para hadirin saat Tuan Sawadim menerima anugrah Gouden Ster. Tampak hiasan dibuat tanda suka cita. 1935-04-06

——————

Masyarakat ramai berkumpul, saat Rajanya, Tuan Sawadim, menerima anugrah Gouden Ster. 1935-04-06

——————

Gapura yang dibuat di kediaman Raja Siantar – Tuan Sawadim Damanik, saat Tuan Sawadim menerima anugrah Gouden Ster. 1935-04-06

——————

Kota Siantar, Madheling. 1859.


 

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: