Istana kerajaan di Timor

Istana kerajaan Tabaenu

Istana kerajaan Tabaenu

———————–
Istana kerajaan Mollo

———————–
Istana kerajaan Insana

——————————–
Istana kerajaan Helong

—————————-
Istana kerajaan Biboki

—————————–
Istana kerajaan Boti

————————–
Istana kerajaan Kupang (Sonbai Kecil)

—————————–
Istana kerajaan Amarasi

——————————–
Istana kerajaan Amanatun

—————————-
Istana kerajaan Amanuban

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: