Kubu, kerajaan / Sumatera – Prov. Riau, kab. Rokan Hilir

Kerajaan Kubu dibentuk tahun 1772. Terletak di Sumatera, Kabupaten Rokan Hilir, provinsi Riau.

The Kingdom of Kubu was founded 1772. Located on Sumatera, in the District of Rokan Hilir, province of Riau.
For english, click here

Lokasi kabupaten Rokan Hilir

————————-

Wilayah Rokan


Garis kerajaan-kerajaan di Sumatera: link


Foto kerajaan-kerajaan di Sumatera

* Foto sultan dan raja yang masih ada di Sumatera: link
* Foto sultan dan raja di Sumatera dulu: link

* Foto Istana kerajaan di Sumatera: link


KERAJAAN KUBU

Tentang raja sekarang (2020)

Tidak ada info tentang pewaris atau keturunan kerajaan Kubu.


Sejarah kerajaan Kubu, berdiri 1772

Bermula dari sebuah manuskrip bertulis Jawi yang berasal dari bekas Kerajaan Kubu. Manuskrip tersebut bertajuk Hukum Adat Istiadat Negeri yang disusun oleh kepala suku Hambaraja bernama Abdurrahman bergelar Datuk Indra Setia pada tahun 1929. Kerajaan Kubu didirikan Tuanku Raja Hitam pada tahun 1667 M. Tuanku Raja Hitam konon adalah seorang bangsawan yang berasal dari Padang Nunang di Negeri Rao. Beliau datang ke daerah ini didampingi penasehat dan para pembantunya, yakni Datuk Penghulu Musa, Datuk Merah Pelangi, dan Datuk Kancil.

Disamping itu, dalam rombongan Taunku Raja Hitam, terdapat tiga orang hulubalang, yakni, Panglima Sati, Panglima Sultan Kaleno, dan Panglima Hundero.
Dalam perjalanan menghilir Sungai Rokan, rombongan Tuanku Raja Hitam tiba di muara sungai Rokan sebelah barat Pulau Halang. Mereka kemudian menyusuri sebuah sungai bernama Sungai Baung. Daratan di kiri kanan Sungai Baung masih merupakan hutan lebat. Meskipun demikian beberapa sumber dalam cerita rakyat setempat di Sungai Baung ini telah pernah ada sebuah kampung yang bernama negeri Galangan.
Lengkap: http://www.riaudailyphoto.com/
.
Kerajaan Kubu merupakan kerajaan atau daerah yang ada di kabupaten Rokan Hilir. Menurut sejarah Kubu kerajaan ini di dirikan tahun 1667. Tuanku raja Hitam ialah adalah seorang bangsawan negeri Rawo atau negeri Rawa, Sumatra barat. Tuanku raja Hitam datang ke daereah ini di dampingi para penasehat dan para pembantunnya, yakni datuk penghulu musa datuk merah pelangi dan datuk kecil. Di samping itu, dalam rombongan tuanku raja Hitam, terdapat tiga orang hulubalang, yaitu panglima Sati, panglima Sutan Kalingo, dan panglima Hundero.
Pada waktu tuanku raja Hitam datang di Kubu waktu itu namanya sungai Baung. Tuanku raja Hitam mendirikan pemukiman yang akan menjadi sebuah negeri yang di berinama Kubu. Tuanku raja Hitam di nobatkan menjadi raja di negeri itu.

Lokasi kerajaan Tanah Putih, 1730 M

Lokasi kerajaan Tanah Putih, 1730 M


Daftar Raja

Tidak ada info tentang daftar raja kerajaan Kubu.


KERAJAAN-KERAJAAN DI ROKAN

Untuk sejarah dan daftar kerajaan-kerajaan di wilayah Rokan, klik di sini


KERAJAAN-KERAJAAN DI RIAU

Untuk sejarah dan daftar kerajaan2 di Riau, klik di sini.

Kerajaan2 di Riau abad ke-19


Peta-peta kuno Sumatera

Untuk peta kuno Sumatera (1565, 1588, 1598, 1601, 1616, 1620, 1707, 1725, 1760), klik di sini

Sumatera, tahun 1707


Sumber kerajaan Kubu

– Sejarah kerajaan Kubu: http://wartasejarah.blogspot.co.id/
– Sejarah kerajaan Kubu di riaudaily: http://www.riaudailyphoto.com/
– Sejarah Kubu: http://kuburohil.blogspot.co.id/
Sejarah Kab. Rokan Hilir di Wiki: Wiki

——————————

Sumber Rokan Hulu

– Sejarah Kab. Rokan Hulu: http://www.riaudailyphoto.com
– Asal mulanya Kab. Rokan Hulu: http://herwandisahputra.blogspot.co.id/
Sejarah Rokan: https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/

——————————

Sumber Rokan Hilir

– Sejarah Kab. Rokan Hilir: http://www.riaudailyphoto.com
– Kab. Rokan Hilir: https://id.wikipedia.org/wiki/
– Sejarah Rokan Hilir: http://www.putramelayu.web.id
Sejarah Rokan: https://mediacenter.rokanhulukab.go.id


Peta kerajaan-kerajaan di Sumatera Utara abad ke-19, incl. Kubu

Kerajaan-kerajaan wilayah prov. Sumatera Utara sekarang. Abad ke-19


Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: