Tanimbar, Suku Tanimbar / Kep. Tanimbar – prov. Maluku

Kepulauan Tanimbar merupakan kumpulan pulau-pulau di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, provinsi Maluku.

Lokasi Kep. Tanimbar

Lokasi Kep. Tanimbar


* Foto Suku Tanimbar: link
*
Foto foto negeri, kerajaan dan suku di Maluku: link


Tentang Suku Tanimbar

Orang Tanimbar menganut sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ayah (patrilineal). Keluarga intinya disebut tabil dalam. Namun mereka lebih suka mengelompok dalam kesatuan keluarga batih patrilineal yang disebut das dalam. Hubungan kekerabatan dibedakan atas awai merwan (saudara dekat) dan awai babar (saudara jauh).
Secara umum garis kekerabatan yang patrilineal itu mereka sebut tojame matan.
Kelompok kerabat yang merupakan keturunan orang yang mula-mula mendiami daerah ini disebut mele, dan sering disebut tuan tanah. Sedangkan orang-orang yang datang kemudian disebut famudi. Golongan mele dianggap mempunyai kedudukan sosial yang lebih tinggi sehingga mereka hanya boleh kawin dengan sesama golongan mele.


Sumber

Tentang Suku Tanimbar: http://suku-dunia.blogspot.co.id/2015/02/sejarah-suku-tanimbar.html
– Tentang Suku Tanimbar: https://ameteling.wordpress.com/2011/12/07/tanimbar-orangsuku-dan-kepulauan-tanimbar/

– 12 Perkampungan kuno ditemukan di pulau Tanimbar: http://www.beritamalukuonline.com/2014/03/12-perkampungan-kuno-ditemukan-di-pulau.html