* FOTO kerajaan Panei / Simalungun

Tuan Kamen Purba Dasuha, keturunan Raja Panei, lihat gotong yang di pakai lengkap dengan Dormani Emas Tujuh Tingkat, yang mana domarnai tujuh tingkat hanya dipakai oleh raja-raja Simalungun, tapi sekarang udah agak bergeser sedikit, bukan keturunan raja pun memakai dormani tujuh tingkat, yang penting ada uang dan kedudukan, untuk partuanon, biasanya lima tingkat dormaninya, untuk panghulu tiga tingkat. Begitulah jaman dahulu untuk mengetahui status sosial sesorang dijaman kerajaan.

——————–

Rumah Bolon raja kerajaan Pane.

——————–

Raja Panei di istananya di Asahan.

——————–

Raja kerajaan Panei dan raja kerajaan Dolog Silou di Siantar

——————–

Penobatan tuan bosar Raja Panei.

——————–

Makam Puang Bolon Raja Panei.

——————–

Surat Berstempel Raja Panei tahun 1904

——————–

Jongjong hun Sambilou hu Siamun , Na Si Puang Bolon Siantar, Na Si Puang Bolon Tanoh Jawa dan Na Si Puang Bolon Panei.

——————–

Tuan Gomok Saragih (nomor dua happit siambilou) tikki parade i Pamatang Siattar tahun 1940 riap pakon raja-raja Simalungun, ai ma
Tuan Sang Majadi Sinaga (Raja Tanoh Jawa),
Tuan Gaib Purba (Tuan Silou Kahean),
Tuan Sawadim Damanik (Raja Siattar),
Tuan Bosar Sumalam Purba (Raja Panei),
Tuan Ragaim Purba (Raja Dolog Silou),
Tuan Mogang Purba (Raja Purba),
Tuan Dista Bulan (Raja Muda Bandar),
Tuan Pa Diraja Girsang (Raja Silimakuta)

——————–

1. Tn Gomok Saragih Garingging I Pematang Raya Radja Raya
2. Tn Bosar Sumalam Purba Dasuha I Pematang Panei,. Radja Panei
3. Tn Sang Madjadi Sinaga Dadihoyong I Pematang Tanah Djawa, Radja Tanah Djawa
4. Tn Ragaim Purba Tambak I Pematang Dologsilou, Radja Dologsilou
5. Tn Padiraja Purba Girsang I Naga Saribu, Radja Silimakuta
6. Tn Sawadin Damanik I Pematang Siantar , Radja Siantar
7. Tn Karel Tanjung ( Parjabayak ) Purba PakPak I Pematang Purba. Radja Purba

——————–

Tuan Sumayan (nomor 3 happit siamun) riap marfoto pakon raja-raja Simalungun, ai ma
Tuan Riahata Damanik (Tuan Sidamanik, nomor 1 happit siambilou),
Tuan Jadiammat (Raja Panei),
Tuan Jintar Sinaga (Raja Tanoh Jawa),
Tuan Sawadim Damanik (Raja Bandar).


 

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: