Sendana, kerajaan / Prov. Sulawesi Barat – kab. Majene

Kerajaan Sendana adalah kerajaan Suku Mandar, Terletak di Sulawesi, Kab. Majene, prov. Sulawesi Barat. tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Baqbana Binanga.
Gelar Raja sebagai Arayang: link

The kingdom of Sendana was a kingdom of the Mandar People; part of the Pitu Baqbana Binanga.
It was located on Sulawesi, District of Majene, prov. West Sulawesi.
The title of the king was: Arayang.
For english, click here

Lokasi kabupaten Majene


* Foto foto kerajaan Sendana: di bawah


Garis kerajaan-kerajaan di Sulawesi: link


Foto kerajaan-kerajaan di Sulawesi

* Foto sultan dan raja yang masih ada di Sulawesi: link
* Foto sultan dan raja di Sulawesi dulu: link
* Foto istana kerajaan2 di Sulawesi: link


KERAJAAN SENDANA

Mara’dia (raja) kerajaan Sendana sekarang (2019)

Mara’dia Sendana, 2019: Andi Djaeti Pawela, lebih dikenal dengan sapaan Puang Jae.


Sejarah kerajaan Sendana

Kerajaan Sendana adalah salah satu kerajaan yang termasuk dalam kelompok kerajaan di Pitu Baqbana Binanga. Lihat di bawah.

Pada awalnya Sendana ditemukan oleh seorang Tomakaka Tabulahan di Ulu Salu bernama Daeng Tumana, yang mendirikan perkampungan di wilayah Buttu Suso, daratan di puncak gunung Sendana. Tak lama setelah itu adik kandung Daeng Tumana yang bernama Daeng Palulung bersama istrinya Tomesaraung Bulawang menyusul ke daerah Buttu Suso dan mendirikan satu kerajaan yang diberi nama Sendana, yang asal kata penamaannya berasal dari sebatang tongkat kayu Cendana yang dimiliki oleh Tomesaraung Bulawang yang ditancapkan di puncak Buttu Suso.

Setelah kekuasaan diserahkan oleh Daeng Tumana kepada adiknya Daeng Palulung maka dimulailah masa awal kerajaan Sendana. Dari pernikahan Daeng Palulung dan Tomesaraung Bulawang mereka dianugerahi 4 orang anak, yaitu I Taqdaq, Puatta Di Saq-adawang,  Indara, dan Tasaripi (Patta Pance). Kelak I Taqdaq dan keturunannya mewarisi Pappuangang di Puttaqdaq, (Puttaqdaq sekarang adalah nama daerah di kecamatan Sendana yang diilhami dari nama I Taqdaq), sementara Puatta di Saq-adawang kelak turun ke Podang (pemindahan pusat kerajaan Sendana) dan menjadi Paqbicara Kaiyyang, dan keturunan dari Indara yang bernama I Daeng Maritu mewarisi keturunan raja-raja (Maraqdia) di Sendana.  Sementara itu Tasaripi diperistri oleh raja Mamuju.

– Sejarah lengkap kerajaan Sendana: klik di sini
.
Pusaka peninggalan kerajaan Sendana

Perpindahan pusat kota kerajaan Sendana

Kerajaan Sendana pernah  mengalami perpindahan pusat kota kerajaan yaitu dari Saqadawang ke Podang, (dari gunung ke pesisir) dan dari Podang ke Somba. Perpindahan pusat kota kerajaan dari Saqadawang ke Podang direkam lewat perjanjian Saqadawang atau Assamaturuanna tomalluluareq di Sendana, perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh empat orang yaitu I Puttaqdaq, Daeng Palulung, Tomesaraung Bulawang dan Puatta Di Saq-adawang pada abad ke-10 m berisi poin bahwa Puatta Di Saq-adawang diinstruksikan untuk turun ke wilayah pesisir pantai dan membentuk hadat

Berikut adalah petikan dalam Lontar Pattapingang Mandar yang menjelaskan tentang isi perjanjian:

Assamaturuanna Tomalluluareq di Saq-Adawang.
Apa digenaq diq-e tepumi salassaq, meanaq tomi tia Tomesaraung Bulawang, tommuane napeanangang iyamo nisanga Iputtaqdaq. Meanaq bomi mesa nigallarmi pattae di Saq-adawang, Puatta di Saq-adawang. Meanaq bomi mesa towaine iyamo nisanga Petta pance. Apa gannaqmi appeq anaqna, daqdua tommuane daqdua towaine mesa indo mesa ama. Mesa anaq tommuane iyamo nisanga Iputtaqdaq, iya tomo tia bijanna adaq di Puttaqdaq. Adaq di Puttaqdaq mangaji kali  Puttaqdaq. Nauamo kakanna onisanga Iputtaqdaq maq-ua ; Naummoq-o di biring bondeq luluareq Puatta Isaq-adawang apaq naupakayyangoq-o naung, maq-ala adaq-i tau, nauamo adaq kayyang oniuanang Paqbicara kayyang di Sendana.

Terjemahan:

Kemudian lengkaplah keraton di Saq-adawang, beranak pulalah Tomesaraung Bulawang, seorang putra yang diberi nama Iputtaqdaq. Melahirkan lagi satu digelarlah Pattae di saq-adawang atau Puatta di Saq-adawang. Melahirkan lagi satu perempuan dialah diberi nama Indara, melahirkan lagi satu perempuan dialah yang diberi nama Patta Panceq. Maka cukuplah empat orang anaknya, dua laki-laki dan dua perempuan seibu sebapak. Satu anak laki-lakinya yang bernama Iputtaqdaq, dialah juga yang menurunkan keturunan adat di Puttaqdaq, adat di Puttaqdaq mengaji kali Puttaqdaq. Maka berkata kakaknya yang bernama Iputtaqdaq ; Turunlah ke wilayah pesisir pantai wahai saudaraku Puatta Isaq-adawang. Saya akan besarkan engkau di sana. Kita akan bentu Hadat. Saya akan menjadikan engkau hadat besar yang bergelar Paqbicara Kayyang di Sendana.


Perjanjian Bocco Tallu  di Sibunoang

Persekutuan Bocco Tallu bertahan sampai pada abad ke-15 M dan baru dimulai memudar seiring dengan terbentuknya persekutuan Pitu Baqbana Binanga.

Perjanjian Bocco Tallu  di Sibunoang adalah perjanjiang antara negeri (kerajaan) Sendana Puatta Disaqawadang , dengan kerajaan Alu Ipuang Digalugalung, serta Puangnga Ilepong (dari kerajaan Taramanuq).

– Sumber: http://suryatopnews.com/membaca-peradaban-bocco-tallu/


Daftar raja

Berikut adalah daftar nama Raja-Raja yang pernah menjabat sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Sendana :

 1. Daeng Palulung
 2. Puatta di Saq-adawang
 3. Daeng Maritu
 4. Puatta di Podang
 5. Tomatindo di Suria
 6. Tomatindo di Sappalatteq
 7. Tomissawe di Mangiwang
 8. Ibannaiq
 9. Puatta di Kuqbur
 10. Puatta di Taroqda
 11. Puatta di Battayang
 12. Puatta di Naung Luyo
 13. Tomatindo di Buttu Paqja
 14. Tomatindo di Puasana
 15. Totilua Teraq
 16. Itanjong/ Itanding Puatta di Tappalang
 17. Ilaso Pitu Tobarani
 18. Toniallung di Sendana/ Toniallung di Sirua/ Andi Pallawagauq
 19. Tomaling
 20. Pakkatitting
 21. Paccalo-caloq
 22. Tomatindo di Bembaga
 23. Tomatindo di Balitung
 24. Tomatindo di Ulu Tigas
 25. Arayang Matoa
 26. Tomattoleq Ganranna
 27. Tomessuq di Salassaqna
 28. Ijalangkar Tomessuq di Bembaga
 29. Samani Ammana I Payung
 30. Tandiwali
 31. Imerrete
 32. Andranata Tomattonra (merangkap Raja Pamboang)
 33. Bawanong Tomamea Sadanna
 34. Iboroa Maraqdia Tokape
 35. Guliga Pttundung
 36. Rukkalumuq Tonitattaq
 37. Mappaqgiling
 38. Andi Pawelai
 39. Andi Tonrawali Ammana Ikulla
 40. Andi Nyongki

– Sumber / Source:  https://www.facebook.com/notes/komunitas-penggiat-budaya-dan-wisata-mandar/berikut-adalah-urutan-raja-raja-yang-pernah-memerintah-di-kerajaan-sendana-/265113660303001/

 1. Hasan A, Marjanah. (2007). Sejarah Mandar dan Sejarah Perjuangan Bangsa di Kabupaten Majene. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Majene Bidang Binmudorabud Seksi Kebudayaan. Majene
 2. Mandra, M (2009) . Assitaliang Mandar.

Alat kebesaran kerajaan Sendana


SEJARAH KERAJAAN-KERAJAAN DI MANDAR / PITU BABANA BINANGA – PITU ULUNNA SALU

Untuk daftar dan sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar, klik di sini

Federasi Pitu Babana Binanga dan Federasi Pitu Ulunna Salu, 1763 M

Kerajaan2 di Mandar


Sumber kerajaan Sendana

Sejarah kerajaan Sendana: https://www.facebook.com/kompastasendana/posts/sejarah-kerajaan-sendanakerajaan-sendana-adalah-salah-satu-kerajaan-yang-termasu/262906177452916/
Sejarah  kerajaan Sendana:  http://herlisejarah.blogspot.co.id/
Daftar raja / list of kings Sendana:  https://www.facebook.com/daftar raja

Sumber Pitu Ulunna Salu dan Pitu Baqbana Binanga

– Sejarah kerajaan2 di Mandar: https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar
Sejarah kerajaan2 di Mandar: https://www.detik.com/sulsel/
Sejarah kerajaan2 di Mandar: https://archysig.wordpress.com/


Kerajaan2 Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu

Kerajaan2 Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulunna Salu


Peta-peta Sulawesi masa dulu

Untuk peta peta kuno (1606, 1633, 1683, 1700, 1757, 1872, abad ke-19): klik di sini

Peta Sulawesi dan Maluku, tahun 1683


Foto foto kerajaan Sendana

Pengibaran bendera Cakkuriri, bendera kerajaan Sendana (Foto – Indra Ariana).

Pengibaran bendera Cakkuriri, bendera kerajaan Sendana (Foto - Indra Ariana)

————————————-
Pihak pappuangang di wilayah kerajaan Sendana saat upacara adat Cakkuriri kerajaan Sendana (Foto – Indra Ariana).

Pihak pappuangang di wilayah kerajaan Sendana saat upacara adat Cakkuriri kerajaan Sendana (Foto - Indra Ariana)

——————————-
Ritual didepan bendera Cakkuriri kerajaan Sendana (Foto – Indra Ariana).

Ritual didepan bendera Cakkuriri kerajaan Sendana (Foto - Indra Ariana)

—————————————
Penari Pattuqdu Kerajaan Sendana Hasil Akulturasi Budaya Dengan Kerajaan Gowa. Sumber: kacomandar.blogspot.com

Penari Pattuqdu Kerajaan Sendana Hasil Akulturasi Budaya Dengan Kerajaan Gowa


10 Comments

10 thoughts on “Sendana, kerajaan / Prov. Sulawesi Barat – kab. Majene

 1. Derman Atjo

  siapakah nama tomatindo dibuttu padja (raja sendana) ke 13 dan adakah silsilahnya

  • Kesultanan dan Kerajaan di Indonesia / Sultanates and Kingdoms in Indonesia

   Tidak ada info sama sekali tentang silsilah raja Sendana. Sorry. Paul

 2. Apakah ada silsilah Maddusila tomate di banggae

  • Sultans in Indonesia

   Terima kasih atas mail anda.
   Belum ada silsilah Maddusila tomate.
   Paul, penerbit website

 3. sunuh

  maaf sy boleh tahu silsilah daeng mpangulu asal sendan yang kawin di kerajaan tawaeli sulawesi tengah

  • Sultans in Indonesia

   Terima kasih atas mail anda.
   We are sorry ! Kami tidak punya silsilah daeng mpangulu.
   Sumber kami terutama internet, dan di internet tidak ada info.
   Paul, penerbit website

 4. Shaleh Tabulaeng

  Apakah ada marakd ia sendana yg bernama ” mara’dia pocci??

  • Sultans in Indonesia

   Kami tidak punya info tentang maradia bernama Pocci. Di internet juga tidak ada.

   • Shaleh Tabulaeng

    Kalau mara’dia Ponji-ponji (Puang Lebai)

   • Sultans in Indonesia

    Terima kasih atas mail anda. Kami tidak punya info tentang mara’dia Ponji-ponji (Puang Lebai); juga di internet tidak ada info. Makasi, Paul, penerbit website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: