Kota Kapur, kerajaan / Prov. Kep. Bangka Belitung – P. Bangka

Kerajaan Kota Kapur adalah kerajaan di mana sejarah terbentukya kerajaan Sriwijaya atau lebih tepatnnya bibit dari kerajaan Sriwijaya yang sudah berada di pulau Bangka.
Terletak di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

The Kingdom of Kota Kapur was a kingdom, containing the seed of the kingdom of Sriwijaya.
Located in the village of Kota Kapur, on the island of Bangka.

– For english, click here

Lokasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung


—————————-
Kiri: pulau Bangka, kanan: pulau Belitung


* Sejarah kerajaan2 di Bangka-Belitung, abad 1 M – sekarang: link


KERAJAAN KOTA KAPUR

Sejarah kerajaan Kota Kapur


Prasasti Kota Kapur

Naskah asli

 1. Siddha titam hamba nvari i avai kandra kayet ni paihumpaan namuha ulu lavan tandrun luah makamatai tandrun luah vinunu paihumpaan hakairum muah kayet ni humpa unai tunai.
 2. Umentern bhakti ni ulun haraki. unai tunai kita savanakta devata mahardika sannidhana. manraksa yan kadatuan çrivijaya. kita tuvi tandrun luah vanakta devata mulana yan parsumpahan.
 3. paravis. kadadhi yan uran didalanna bhami paravis hanun. Samavuddhi lavan drohaka, manujari drohaka, niujari drohaka talu din drohaka. tida ya.
 4. Marppadah tida ya bhakti. tida yan tatvarjjawa diy aku. dngan diiyan nigalarku sanyasa datua. dhava vuathana uran inan nivunuh ya sumpah nisuruh tapik ya mulan parvvanda datu çriwi-
 5. jaya. Talu muah ya dnan gotrasantanana. tathapi savankna yan vuatna jahat. makalanit uran. makasuit. makagila. mantra gada visaprayoga. udu tuwa. tamval.
 6. Sarambat. kasihan. vacikarana.ityevamadi. janan muah ya sidha. pulan ka iya muah yan dosana vuatna jahat inan tathapi nivunuh yan sumpah talu muah ya mulam yam manu-
 7. ruh marjjahati. yan vatu nipratishta ini tuvi nivunuh ya sumpah talu, muah ya mulan. saranbhana uran drohaka tida bhakti tatvarjjava diy aku, dhava vua-
 8. tna niwunuh ya sumpah ini gran kadachi iya bhakti tatvjjava diy aku. dngan di yam nigalarku sanyasa dattua. çanti muah kavuatana. dngan gotrasantanana.
 9. Samrddha svasthi niroga nirupadrava subhiksa muah vanuana paravis chakravarsatita 608 din pratipada çuklapaksa vulan vaichaka. tatkalana
 10. Yan manman sumpah ini. nipahat di velana yan vala çrivijaya kalivat manapik yan bhumi java tida bhakti ka çrivijaya.

Terjemahan

 1. Keberhasilan ! (disertai mantra persumpahan yang tidak dipahami artinya)
 2. Wahai sekalian dewata yang berkuasa, yang sedang berkumpul dan melindungi Kadātuan Śrīwijaya ini; kamu sekalian dewa-dewa yang mengawali permulaan segala sumpah !
 3. Bilamana di pedalaman semua daerah yang berada di bawah Kadātuan ini akan ada orang yang memberon­tak yang bersekongkol dengan para pemberontak, yang berbicara dengan pemberontak, yang mendengarkan kata pemberontak;
 4. yang mengenal pemberontak, yang tidak berperilaku hormat, yang tidak takluk, yang tidak setia pada saya dan pada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu; biar orang-orang yang menjadi pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mati kena kutuk biar sebuah ekspedisi untuk melawannya seketika di bawah pimpinan datu atau beberapa datu Śrīwijaya, dan biar mereka
 5. dihukum bersama marga dan keluarganya. Lagipula biar semua perbuatannya yang jahat; seperti meng­ganggu :ketenteraman jiwa orang, membuat orang sakit, membuat orang gila, menggunakan mantra, racun, memakai racun upas dan tuba, ganja,
 6. saramwat, pekasih, memaksakan kehendaknya pada orang lain dan sebagainya, semoga perbuatan-perbuatan itu tidak berhasil dan menghantam mereka yang bersalah melakukan perbuatan jahat itu; biar pula mereka mati kena kutuk. Tambahan pula biar mereka yang menghasut orang
 7. supaya merusak, yang merusak batu yang diletakkan di tempat ini, mati juga kena kutuk; dan dihukum langsung. Biar para pembunuh, pemberontak, mereka yang tak berbakti, yang tak setia pada saya, biar pelaku perbuatan tersebut
 8. mati kena kutuk. Akan tetapi jika orang takluk setia kepada saya dan kepada mereka yang oleh saya diangkat sebagai datu, maka moga-moga usaha mereka diberkahi, juga marga dan keluarganya
 9. dengan keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebas­an dari bencana, kelimpahan segala­nya untuk semua negeri mereka ! Tahun Śaka 608, hari pertama paruh terang bulan Waisakha (28 Februari 686 Masehi), pada saat itulah
 10. kutukan ini diucapkan; pemahatannya berlangsung ketika bala tentara Śrīwijaya baru berangkat untuk menyerang bhūmi jāwa yang tidak takluk kepada Śrīwijaya.

– Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kota_Kapur


Sumber

– Sejarah kerajaan Kota Kapur: http://buihkata.blogspot.co.id/2014/08/sejarah-singkat-kerajaan-kota-kapur.html
– Sejarah kerajaan Kota Kapur: http://www.astalog.com/7388/siapa-raja-kerajaan-kota-kapur.htm
– Prasasti Kota Kapur: https://id.wikipedia.org/wiki/Prasasti_Kota_Kapur
– Situs Kota Kapur: http://visitbangkabelitung.com/content/situs-kota-kapur


Candi Kota Kapur. Sumber: http://warnainfo.blogspot.co.id/2012/06/candi-kota-kapur-bangka-belitung.html

Candi Kota Kapur. Sumber: http://warnainfo.blogspot.co.id/2012/06/candi-kota-kapur-bangka-belitung.html

——————————-
Kota Kapur – Situs. http://www.visitbangkabelitung.com/content/situs-kota-kapur

Kota Kapur - situs-kota-kapur-02

——————————
Prasasti Kota Kapur


Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: