Sejarah lengkap kerajaan Sendana

Referensi :
Hasan A, Marjanah. (2007). Sejarah Mandar dan Sejarah Perjuangan Bangsa di Kabupaten Majene. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Majene Bidang Binmudorabud Seksi Kebudayaan. Majene
Mandra, M (2009) . Assitaliang Mandar.
https://www.facebook.com/kompastasendana/posts/sejarah-kerajaan-sendanakerajaan-sendana-adalah-salah-satu-kerajaan-yang-termasu/262906177452916/

——————————————–

Kerajaan Sendana, adalah salah satu kerajaan yang termasuk dalam kelompok kerajaan di Pitu Baqbana Binanga, menyusun 7 kelompok kerajaan yang terdapat di pesisir dan membentuk kesepakatan sebagai suatu entitas yang bernama Mandar. Kerajaan ini berposisi sebagai ibu dalam kelompok Baqbana Binanga mendampingi posisi kerajaan Balanipa sebagai bapak.
Pada awalnya Sendana ditemukan oleh seorang Tomakaka Tabulahan di Ulu Salu bernama Daeng Tumana, yang mendirikan perkampungan di wilayah Buttu Suso, daratan di puncak gunung Sendana. Tak lama setelah itu adik kandung Daeng Tumana yang bernama Daeng Palulung bersama istrinya Tomesaraung Bulawang menyusul ke daerah Buttu Suso dan mendirikan satu kerajaan yang diberi nama Sendana, yang asal kata penamaannya berasal dari sebatang tongkat kayu Cendana yang dimiliki oleh Tomesaraung Bulawang yang ditancapkan di puncak Buttu Suso.
Setelah kekuasaan diserahkan oleh Daeng Tumana kepada adiknya Daeng Palulung maka dimulailah masa awal kerajaan Sendana. Dari pernikahan Daeng Palulung dan Tomesaraung Bulawang mereka dianugerahi 4 orang anak, yaitu I Taqdaq, Puatta Di Saq-adawang, Indara, dan Tasaripi (Patta Pance). Kelak I Taqdaq dan keturunannya mewarisi Pappuangang di Puttaqdaq, (Puttaqdaq sekarang adalah nama daerah di kecamatan Sendana yang diilhami dari nama I Taqdaq), sementara Puatta di Saq-adawang kelak turun ke Podang (pemindahan pusat kerajaan Sendana) dan menjadi Paqbicara Kaiyyang, dan keturunan dari Indara yang bernama I Daeng Maritu mewarisi keturunan raja-raja (Maraqdia) di Sendana. Sementara itu Tasaripi diperistri oleh raja Mamuju.

Kerajaan Sendana pernah mengalami perpindahan pusat kota kerajaan yaitu dari Saqadawang ke Podang, (dari gunung ke pesisir) dan dari Podang ke Somba. Perpindahan pusat kota kerajaan dari Saqadawang ke Podang direkam lewat perjanjian Saqadawang atau Assamaturuanna tomalluluareq di Sendana, perjanjian ini merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh empat orang yaitu I Puttaqdaq, Daeng Palulung, Tomesaraung Bulawang dan Puatta Di Saq-adawang pada abad ke X masehi berisi poin bahwa Puatta Di Saq-adawang diinstruksikan untuk turun ke wilayah pesisir pantai dan membentuk hadat
berikut adalah petikan dalam Lontar Pattapingang Mandar yang menjelaskan tentang isi perjanjian:

Assamaturuanna Tomalluluareq di Saq-Adawang.
Apa digenaq diq-e tepumi salassaq, meanaq tomi tia Tomesaraung Bulawang, tommuane napeanangang iyamo nisanga Iputtaqdaq. Meanaq bomi mesa nigallarmi pattae di Saq-adawang, Puatta di Saq-adawang. Meanaq bomi mesa towaine iyamo nisanga Petta pance. Apa gannaqmi appeq anaqna, daqdua tommuane daqdua towaine mesa indo mesa ama. Mesa anaq tommuane iyamo nisanga Iputtaqdaq, iya tomo tia bijanna adaq di Puttaqdaq. Adaq di Puttaqdaq mangaji kali Puttaqdaq. Nauamo kakanna onisanga Iputtaqdaq maq-ua ; Naummoq-o di biring bondeq luluareq Puatta Isaq-adawang apaq naupakayyangoq-o naung, maq-ala adaq-i tau, nauamo adaq kayyang oniuanang Paqbicara kayyang di Sendana.

Terjemahan :
Kemudian lengkaplah keraton di Saq-adawang, beranak pulalah Tomesaraung Bulawang, seorang putra yang diberi nama Iputtaqdaq. Melahirkan lagi satu digelarlah Pattae di saq-adawang atau Puatta di Saq-adawang. Melahirkan lagi satu perempuan dialah diberi nama Indara, melahirkan lagi satu perempuan dialah yang diberi nama Patta Panceq. Maka cukuplah empat orang anaknya, dua laki-laki dan dua perempuan seibu sebapak. Satu anak laki-lakinya yang bernama Iputtaqdaq, dialah juga yang menurunkan keturunan adat di Puttaqdaq, adat di Puttaqdaq mengaji kali Puttaqdaq. Maka berkata kakaknya yang bernama Iputtaqdaq ; Turunlah ke wilayah pesisir pantai wahai saudaraku Puatta Isaq-adawang. Saya akan besarkan engkau di sana. Kita akan bentu Hadat. Saya akan menjadikan engkau hadat besar yang bergelar Paqbicara Kayyang di Sendana.

Berikut adalah daftar nama Raja-Raja yang pernah menjabat sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di kerajaan Sendana :
Daeng Palulung
Puatta di Saq-adawang
Daeng Maritu
Puatta di Podang
Tomatindo di Suria
Tomatindo di Sappalatteq
Tomissawe di Mangiwang
Ibannaiq
Puatta di Kuqbur
Puatta di Taroqda
Puatta di Battayang
Puatta di Naung Luyo
Tomatindo di Buttu Paqja
Tomatindo di Puasana
Totilua Teraq
Itanjong/ Itanding Puatta di Tappalang
Ilaso Pitu Tobarani
Toniallung di Sendana/ Toniallung di Sirua/ Andi Pallawagauq
Tomaling
Pakkatitting
Paccalo-caloq
Tomatindo di Bembaga
Tomatindo di Balitung
Tomatindo di Ulu Tigas
Arayang Matoa
Tomattoleq Ganranna
Tomessuq di Salassaqna
Ijalangkar Tomessuq di Bembaga
Samani Ammana I Payung
Tandiwali
Imerrete
Andranata Tomattonra (merangkap Raja Pamboang)
Bawanong Tomamea Sadanna
Iboroa Maraqdia Tokape
Guliga Pttundung
Rukkalumuq Tonitattaq
Mappaqgiling
Andi Pawelai
Andi Tonrawali Ammana Ikulla
Andi Nyongki


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: