Marga, Fam en SOA

Marga, Matarumah en SOA

De dorpen (negeri) in de Midden Molukken bestaan uit verschillende soa. Soa zijn subdivisies van dorpen die bestaan uit, gebruikelijk ongerelateerde, exogame clans. Oorspronkelijk schijnen soa groepen van clans geweest te zijn die tegelijkertijd op een locatie arriveerden, vaak samenwoonden in dezelfde wijk van het dorp waar ze zich gevestigd hadden. Soa worden vertegenwoordigd door een kepala soa (soahoofd) die de soa in the dorpsraad (saniri negeri) vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor de interne orde.

De clans in de Midden Molukken (mata rumah) worden in het algemeen gevonden in één dorp van oorsprong of in een cluster van nabijgelegen dorpen. Dus het is voor Molukkers mogelijk om onmiddelijk het dorp van oorsprong te identificeren wanneer ze van iemand de achternaam horen die identiek is aan hun clannaam. Dit is belangrijk voor de identificatie van personen die leden zijn van een pelaverbond van dat dorp wat hen diskwalificeert als huwelijkspartners.

Incidenteel verlaten de leden van clans hun dorp van oorsprong en vestigen zich elders permanent. In dit geval zijn zij nieuwkomers (pendatang) die gebruikelijk lid worden van een bestaande soa in hun gastdorp en dus structureel integreerden. Vaak is dat de soa van de Raja Clan. Zelfs na vele generaties, worden ze nog altijd beschouwd als “nieuwkomers” en onderscheiden van de originele dorpsclans (mata rumah asli).

Lidmaatschap van een clan is belangrijk in termen van rechten en verplichtingen binnen het dorp in relatie tot landeigendom en erfelijke titels en posities.
– Bron: http://www.nunusaku.com/05_adat/01_clans/index.html


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: