Organisaties in Nederland

* Museum Maluku, sinds december 2017 gevestigd in de Sophiahof, Sophialaan 10 te Den Haag.
* Geheugen van Nederland – Molukse geschiedenis en cultuur in Nederland in beeld.
* Stichting Rhythm of Maluku.nl (RoM) wil de Molukse kunst en cultuur voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken.
* Stichting Domiliana zet zich samen met haar donateurs in voor de Molukken in Indonesië.
* Stichting TitanE werkt aan het vergroten van maatschappelijke bewustwording en meningsvorming onder de Molukse gemeenschap in Nederland.
* Stichting Save Home biedt een noodopvang aan kinderen op de Molukken die slachtoffer zijn van seksueel misbruik.
* Stichting Pelita is actief op het gebied van onder meer Molukse ouderen in Nederland.
* Stichting Masohi te Deventer: vormt een welzijnscentrum voor de Molukse gemeenschap, en functioneert ook als multicultureel centrum voor jong en oud.
* Stichting Tiga Batang Air heeft als doelstelling: een bijdrage te leveren aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het Molukse land en volk.
* Stichting Dekat di Hati: Het verlenen van financiële hulp aan kansarme kinderen in Indonesië en in het bijzonder op de Molukken.
* Kulit Kenari: Kulit Kenari is een hulporganisatie uit Bovensmilde, Drenthe. Zij is in november 1999 opgericht en stelt zich ten doel humanitaire hulp te verlenen op de Molukken. Verder richt zij zich voornamelijk op zorg en onderwijs.
* Stichting Sauwa heeft projecten in negeri Oma op Haruku.


 

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: