* FOTO kerajaan Raya

Raja kerajaan Raya: Tuan Artalim Saragih Garinggin
Pemangku adat dari kerajaan Raya. Belum dilantik.

—————–

Raja kerajaan Raya: Tuan Artalim Saragih Garinggin. 2017

—————–

Dari kiri ke kanan:
Raja Siantar, Tuan Sang Nuan Damanik
Raja Raya, Tuan Artalim Saragih Garinggin
Raja Dolog Silou,Tanjargaim Purba Tambak

——————

 Dari kiri ke kanan:
Raja Dolog Silou, Tuan Tanjargaim Purba Tambak
Raja Raya: Tuan Artalim Saragih Garinggin,
Raja Siantar,  Tuan Sang Nuan Damanik

——————

Kiri: Raja kerajaan Raya, Tuan Artalim Saragih Garinggin. Foto sept. 2017, saat Festival FKN di Cirebon.

——————

1. Tn Gomok Saragih Garingging I Pematang Raya Radja Raya
2. Tn Bosar Sumalam Purba Dasuha I Pematang Panei,. Radja Panei
3. Tn Sang Madjadi Sinaga Dadihoyong I Pematang Tanah Djawa, Radja Tanah Djawa
4. Tn Ragaim Purba Tambak I Pematang Dologsilou, Radja Dologsilou
5. Tn Padiraja Purba Girsang I Naga Saribu, Radja Silimakuta
6. Tn Sawadin Damanik I Pematang Siantar , Radja Siantar
7. Tn Karel Tanjung ( Parjabayak ) Purba PakPak I Pematang Purba. Radja Purba

——————

Tuan Gomok Saragih (nomor dua happit siambilou) tikki parade i Pamatang Siattar tahun 1940 riap pakon raja-raja Simalungun, ai ma
Tuan Sang Majadi Sinaga (Raja Tanoh Jawa),
Tuan Gaib Purba (Tuan Silou Kahean),
Tuan Sawadim Damanik (Raja Siattar),
Tuan Bosar Sumalam Purba (Raja Panei),
Tuan Ragaim Purba (Raja Dolog Silou),
Tuan Mogang Purba (Raja Purba),
Tuan Dista Bulan (Raja Muda Bandar),
Tuan Pa Diraja Girsang (Raja Silimakuta)

——————

Yang duduk di tengah adalah Tuan Sumayan bergelar Tuan Hapoltakan, Raja Raya (1890-1932). Di belakang Raja, berdiri (paling tinggi) adalah Mariam Purba Sigumonrong, yang memegang jabatan Anakboru Raya

—————–

Tuan Gomok Garingging Saragih dari kerajaan Raya di istananya, tahun 1930-ies.

—————–

Penulis Fabricius bertemu dengan Radja Gamok di Pematangraja.

—————–

Anak Boru Raja Raya

—————–

Tuan Sumayan alias Tuan Hapoltakan, Raja Raya ke-15. 1889-1932.

—————–

Raja kerajaan Raya

—————–

Duduk ke-2 dari kiri: Tuhan Gomok alias Tuan Baja Raya (1881-1940) – Raja Kerajaan Raya,

—————–

Sketsa Tuan Rondahaim Saragih Garingging, Raja Raya ke-14. Memerintah 1880-1891.


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: