Majapahit: kerajaan2 di bawah kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit: 1293 – 1527.

Kerajaan Kembang Jenar,
Kerajaan Kalinggapura,
Kerajaan Lasem,
Kerajaan Matahun,
Kerajaan Kabalan,
Kerajaan Tuban,
Kerajaan Kahuripan,
Kerajaan Tumapel,
Kerajaan Keling,
Kerajaan Daha,
Kerajaan Wengker,
Kerajaan Pajang,
Kerajaan Pandasalas,
Kerajaan Paguhan,
Kerajaan Jagaraga,
Kerajaan Matahun,
Kerajaan Mataram