Labuhanbatu, sejarah kerajaan2 di Labuhanbatu / Prov. Sumatera Utara

Kabupaten Labuhanbatu terletak di Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi kab. Labuhanbatu


KAB. LABUHANBATU

Sejarah Labuhanbatu

Sistem Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat monarkhi. Kepala pemerintahan disebut Sultan dan Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan bertugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari.hari (semacam Perdana Menteri).

Kesultanan/kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada waktu itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang.
2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir.
3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama.
4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhan Bilik.

Juga ada kerajaan Kampung Raja dan kerajaan Sei Toras, dengan sejarah rumit.

Sistem pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu sebelum penjajahan Belanda adalah bersifat Monarki. Kepala pemerintahan disebut Sultan atau Raja yang dibantu oleh seorang yang bergelar Bendahara Paduka Seri Maharaja yang bertugas sebagai kepala pemrintahan sehari-hari (semacam perdana Mentri).

Tidak diketahui kapan Belanda masuk ke Labuhanbatu. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, Belanda masuk ke Labuhanbatu sekira tahun 1825, namun ada pula keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan Belanda ke Labuhanbatu adalah usai Perang Paderi (berkisar tahun 1831).

Pada tahun 1862, kesatuan Angkatan Laut Belanda dibawah pimpinan Bevelhebber datang ke kampung Labuhanbatu (di Hulu Kota Labuhan Bilik sekarang) melalui Sungai Barumun, di kampung Labuhanbatu tersebut Belanda membuat tempat pendaratan dari batu beton. Lama kelamaan tempat pendaratan tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal yang kemudian menjadi sebuah kampung (desa) yang lebih besar dan namanya disebut Pelabuhan Batu. Akhirnya nama pelabuhan batu ini dipersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu. Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.


Sumber kab. Labuhanbatu

Sejarah kab. Labuhanbatu: https://khairuddinhsb.wordpress.com/
– Sejarah kab. Labuhanbatu: http://santosndrew.blogspot.co.id/
Sejarah kab. Labuhanbatu: http://repository.umy.ac.id/

Sejarah lengkap kerajaan Kampung Raja / Sei Toras: https://m.facebook.com/groups/


Wilayah Labuhan Batu: Kesultanan Kota Pinang, Kesultanan Kualuh, Kesultanan Bilah, Kesultanan Panai, 1875 (wilayah kerajaan Kampung Raja), 1900 M

Kesultanan Bilah, 1900


Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: