* FOTO kerajaan Jambu Lippo

Makam raja raja Jambu Lippo

Di dalam bangunan cungkup terdapat empat makam yang merupakan raja kerajaan Jambulipo ke X-XIII. Makam pertama sampai keempat (dari paling Barat hingga paling Timur) berturut-turut merupakan makam: St. Bagindo Tan Ameh X, St. Bagindo Tan Ameh XI, St. Bagindo Tan Ameh XII dan St. Bagindo Tan Ameh XIII. Masing-masing makam berjirat batu dengan ukuran berkisar 2,50 m x 0,60 m. Setiap makam memiliki dua nisan yang berbentuk bulat pada sisi Utara dan cenderung pipih pada sisi Selatan.


  Istano Kalambu Suto Kerajaan Jambu Lipo, Sijunjuang

—————–


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: