Panjalu, kerajaan / Jawa

Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Kediri (Kadiri) adalah kerajaan  yang berdiri 1045 – 1221. Terletak di Jawa tengah.

Untuk sejarah, baca: kerajaan Kediri.


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: