Batu Wangi, kerajaan / Jawa – kab. Garut

Kerajaan Batu Wangi terletak di P. Jawa, kab. Garut.

Lokasi kab. Garut di P. Jawa


Sejarah kerajaan Batu Wangi

Pada jaman kerajaan Galuh ada sebuah kerajaan yang terletak di Garut Selatan di daearah Singajaya yang bernama kerjaan Batu Wangi yang dipimpin raja rif bijaksana dan berilmu tinggi. Raja itu bernama Marjyahiang Bayu Prabu Pahayu Kinasihan bin Guru Gantangan atau Sunan Batu Wangi.

Kerajaan Batu Wangi adalah kerajaan yang subur makmur rahayu. kekuasan batu wangi meliputi dari Singajya sampai Cikajang dan kerajaan ini ahli dalam pertanaian dan pertambangan. kesaktian Sunan Batu Wangi sudah diakui oleh raja-raja Tanah Jawa.

* Untuk sejarah lengkap, klik di sini


 

Create a free website or blog at WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: